Ti tips for å skrive en novelle

Ti tips for å skrive en novelle


Forfattere som Ernest Hemingway, Mark Twain og Stephen King startet opp med å skrive noveller. En av fordelene med å skrive en novelle, er at de er lettere å fullføre enn en roman. Dermed får du erfaringen med å skrive en historie fra begynnelse til slutt, uten å måtte bruke år på det.

En novelle dreier seg vanligvis om å fortelle en spennende historie på en intens måte. Den er kort og konsentrert og har som regel kun ett handlingsforløp. Her følger noen tips for hvordan du kan skrive den:

  1. Les noveller. Du klarer ikke å skrive en novelle, hvis du ikke har lest noen. Ta for deg et par stykker og studér hvordan de er bygget opp.
  2. Lag et sammendrag av hva novellen din skal handle om. Beskriv hovedpersonene og fortell i korte trekk hva som skal skje: Hvor starter historien, hva er konflikten eller problemet og hvordan ender det.
  3. Bestem deg for synsvinkel. Skal hovedpersonen være den som opplever det hele, eller skal historien fortelles av en som «ser» det hele utenfra?
  4. Begynn gjerne med en pangstart. Bring leseren rett inn i handlingen: En situasjon som inneholder en konflikt.
  5. Skap spenning ved la problemene, som er relatert til konflikten, hope seg opp mot slutten.
  6. La spenningstoppen i novellen føre til et vendepunkt der hovedpersonen forstår noe om seg selv, eller av situasjonen, som han eller hun ikke skjønte før.
  7. Ha gjerne en overraskende eller åpen slutt. Hvis du velger det siste skal det være nok informasjon i historien til at leseren kan tenke seg til slutten selv.
  8. La teksten være en blanding av referat av handlingen, replikkutveksling og miljøskildring.
  9. Skriv det første utkastet. La det bli ganske mye lengre enn det antallet ord du har tenkt å ende på. Etterpå skal du korte ned og da er det bra å ha nok materiale å ta av.
  10. Skriv novellen en gang til. Nå redigerer du historien og finner de beste ordene.